Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Le-ti bodo uporabljeni izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov

Na tej strani lahko redno spremljate vse spremembe povezane z varstvom osebnih podatkov.

Nosilka dejavnosti, Tatjana Pregelj, že vse od začetka spoštujem vašo zasebnost ter varujem vaše podatke.

Vaši osebni podatki, njihovo zbiranje in uporaba predstavljajo neločljiv del Splošnih pogojev našega poslovanja in jih je mogoče v celoti tolmačiti le v povezavi z njimi, zato priporočamo, da jih preberete v celoti.

Poslujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), od objave teh pravil pa tudi z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

O nas

Upravljalec podatkov je Tatjana Pregelj (v nadaljevanju upravljalec).

Oblike sodelovanja

Naše storitve lahko uporabljate kot:

• neznani uporabnik (v tem primeru bomo z vašim soglasjem ob obisku naših strani podatke zbirali preko piškotkov z namenom zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletnih strani)

Osebni podatki, ki jih zbiramo

O uporabnikih, ki oddajo povpraševanje zbiramo:

• podatke o identiteti: ime, priimek, elektronski naslov in mobitel. Podatki o identiteti poslovnih uporabnikov vključujejo tudi naziv podjetja.

• tehnični podatki: za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, podatki o operacijskem sistemu, brskalniku, lokaciji vaše naprave, vrsti naprave s katero dostopate na našo stran in podobno.

Kako pridobivamo podatke

Podatke o vas pridobivamo na več načinov, ko:

• oddate povpraševanje

• pregledujete naše vsebine

• z nami komunicirate preko družbenih omrežij

• iz drugih virov (na primer: vašo sposobnost za nakup na kredit nam posreduje ponudnik kreditiranja, informacijo, ali je vaša kreditna ali plačilna kartica veljavna in ali lahko z njo izvedete plačilo naročila pri nas nam posreduje izdajatelj vaše kreditne kartice)

Tehnične podatke pridobivamo avtomatično.

Google, Facebook in druga družbena omrežja ter oglaševalske agencije nam posredujejo podatke, za katere ste jim to dovolili.

Kaj delamo s podatki o vas

Podatke o registriranih uporabnikih in kupcih ter nakupih zbiramo za:

• zagotavljanje naših zakonskih obveznosti (na primer za vodenje finančnih in poslovnih knjig),

• izvedbo vaših naročil,

• za profiliranje kupcev, ki omogoča prikaz potrebam posameznega kupca primernejših ponudb tako na spletnih straneh kot v naših e-revijah,

• za analize poslovanja, planiranje, spremljanje statistik, obnašanja kupcev ter obiskovalcev in podobno, pri čemer so uporabljeni podatki anonimizirani

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, bomo uporabili izključno za razrešitev težave ali pripravo odgovora na vprašanje.

V kolikor boste z nami komunicirali preko kateregakoli družbenega omrežja bomo vaše podatke lahko uporabili tudi za to, da vam preko istega družbenega omrežja posredujemo marketinška sporočila skladno s pogoji in dovoljenji, ki ste jih dali upravitelju družbenega omrežja.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov:

• izvajalcem plačil (na primer Paypal, Maestro, Diners, ponudniki kreditiranja,…),

• pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd.) .

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z zakonodajo. Posredujemo jim le podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo naročila, prodajnega procesa ali druge aktivnosti.

Vaših podatkov v nobenem primeru ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.

Roki hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili in obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za zaključek naročenih ali dogovorjenih aktivnosti, ter potem v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe.

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.

Zagotavljanje varnosti

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

Prosimo, da nam pri varovanju vaših osebnih podatkov pomagate tako, da tudi sami poskrbite za varnost vašega uporabniškega imena in gesla.

Vaše pravice

Našim kupcem in uporabnikom zagotavljamo vso podporo pri uresničevanju pravic, ki jih navajamo v nadaljevanju:

• na tej strani vas v celoti seznanjamo s tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke,

• vedno smo vam na voljo, da uveljavite vašo pravico do popravka.

• v določenih primerih lahko uveljavite tudi pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov.

• v določenih primerih lahko zahtevate začasno ali trajno prepoved nadaljnje obdelave vaših osebnih podatkov v celoti ali delno,

• na vašo zahtevo vam bomo vaše osebne podatke posredovali zbrane v elektronski obliki,

• obravnavali bomo vaše ugovore na obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vse ostale pravice lahko uveljavite tako, da nas o vaši zahtevi obvestite s priporočenim pismom na naslov: Tatjana Pregelj, Grivška pot 25D, 5270 Ajdovščina, s pripisom GDPR – “TEMA”, pri čemer je “TEMA” lahko ena izmed zagotovljenih pravic: dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave podatkov, blokiranje obdelave podatkov, izbris osebnih podatkov, ugovor na obdelavo podatkov, prenos podatkov.

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.